BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Slnečná elektráreň

Fotovoltaická elektráreň

Pod pojmom fotovoltaická elektráreň (resp. solárna alebo slnečná elektráreň) sa rozumie sústava väčšieho počtu solárnych panelov, striedačov, nosnej konštrukcie a ďalších konštrukčných jednotiek. Úlohou takejto elektrárne je zachytávať slnečné žiarenie a premieňať ho na elektrickú energiu. Slnko je totiž výborný obnoviteľný zdroj energie, ktorý pravidelne vysiela na našu planétu obrovské množstvá energie. A to úplne zadarmo. Bolo by teda škoda nevyužiť túto príležitosť. A to najmä v súčasnej dobe, kedy sú ceny za realizáciu domácej slnečnej elektrárne viac než prijateľné.

 

Najznámejšími druhmi slnečných elektrární sú:

Solárne fotovoltaické elektrárne

V našej oblasti ide o najbežnejšie používané systémy, ktoré pracujú na princípe premeny ekologického slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Fotovoltaické články sú spájané do modulov s napätím 6 až 12 V.
elek

 

Solárne koncentračné termické elektrárne

Solárne koncentračné termické elektrárne sú zložitejším systémom, pretože vytvárajú koncentráciu slnečných lúčov pomocou zrkadiel do jedného bodu, kde vzniká tepelná energia v termo oleji. Tá sa potom využíva na výrobu pary a následne na premenu na elektrickú energiu.

stacks_image_593

 

Výroba elektrickej energie v slnečnej elektrárni

Princíp výroby elektrickej energie je jednoduchý. Na povrchu solárnych panelov dochádza k pohlcovaniu fotónov a uvoľňovaniu záporných elektrónov, po ktorých zostávajú kladne nabité diery. Zapojením elektrického okruhu začína vo vnútri panelu tiecť jednosmernú prúd. Elektrina je teda vyrobená, ešte ju však treba „upraviť“ tak, aby vyhovovala podmienkam distribučnej siete.

Na tento účel slúži tzv. striedač (nazývaný aj ako invertor alebo menič), ktorý dokáže meniť vyrobený jednosmerný prúd na striedavý prúd. Striedač je nesmierne dôležitá súčasť každej fotovoltaickej elektrárne, je teda dôležité, aby bola jeho účinnosť maximálna. Podľa výkonu solárneho systému sa montuje buď jednofázový (230V) alebo trojfázový menič (400V). Toto zariadenie plní vo fotovoltaickej elektrárni aj ďalšiu funkciu – v prípade poruchy systému dokáže odpojiť solárny generátor od siete a tým zabrániť poškodeniu systému.

 

Dotácia na realizáciu slnečnej elektrárne

Aj v roku 2016 máte možnosť získať finančnú podporu zo zdrojov EÚ v rámci národného projektu Zelená domácnostiam. Podmienky projektu umožňujú získanie podpory na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia, ktorého výkon je max. 10kW. Inštalovať možno iba také solárne panely, ktoré majú akreditovanou skúšobňou vydaný doklad o výkone, testovanie ktorého prebieha v štandardizovaných podmienkach testovania - teplota panelu 25 °C a ožiarenie 1000 W/m².

Maximálna hodnota dotácie pre jednu domácnosť je stanovená nasledovne:

1 200 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltiackých panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny

1 200 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny

Oprávnenými sú tieto výdavky - fotovoltaické panely, striedač (príp. mikromenič), zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy, nošné konštrukcie, riadiace jednotky, zariadenia na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy, akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody, ale aj výdavky vynaložené na montáž spolu s montážnym materiálom, elektroinštalačným materiálom nutným na zapojenie do systému a zároveň skúšky a revízne správy, ktoré je nevyhnutné vykonať pred uvedením systému do prevádzky.

 

S realizáciou solárneho systému Vám samozrejme radi pomôžeme. Spoločnosť YliosGB totiž ponúka komplexné služby:

realizácia diela na kľúč - od projektovej dokumentácie až po spustenie celého systému

individuálne poradenstvo a dimenzovanie systémov podľa osobitných podmienok domácnosti

vybavenie dotácie z projektu Zelená domácnostiam

práca so špičkovými certifikovanými zariadeniami HECKERT SOLAR 

dlhoročné odborné skúsenosti s inštaláciami solárnych panelov na Slovensku i v Nemecku

 

 

Chcete vedieť viac?

Napíšte na yliosgb@yliosgb.sk prípadne volajte +421/ 944 684 494


Share