BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Legislatíva

Malý zdroj do 10 kWp


Od 1.1.2014 je možné inštalovať takzvaný’''Malý zdro''čiže fotovoltickú elektráreň s inštalovaným výkonom max.10 kWp,ktorej výroba sa nepovažuje za podnikanie a tak s prevádzkou elektrárne nie je spojené žiadne papierovanie,hlásenia výroby,podklady na URSO,na distribúcie,daňový či colný úrad.

Fotovoltický zdroj bude slúžiť pre výrobu elektriny zo slnečnej energie určenú na spotrebovanie v danom mieste pripojenia, t.j.na to,aby ste vyrobenú elektrickú energiu spotrebovali priamo vo Vašom dome, a šetrili tak po dobu min.25 rokov na dodávkach elektriny z vonkajšej distribučnej siete, čo z dlhodobého pohľadu prinesie nemalé finančné úspory pre Vašu domácnosť.


Výhody nového zákona č.251/2012 Z.z.o energrtike-platné od 1.1.2014


S inštaláciou takéhoto zdroja získate tak možnosť vyrábať si na vlastnej streche elektrickú energiu, a priamo ju spotrebovávať, avšak bez nároku na tzv.doplatok či "zelený bonus", podľa vzoru ako funguje doteraz zaužívaný systém. Naopak za vzdanie sa nároku na doplatok či teda podporu za každú vyrobenú kWh získate "slobodu" od obrovskej byrokracie spojenej s prevádzkou elektrárne.

Následne sa otvára aj možnosť získať jednorázovú podporu-dotáciu na inštaláciu fotovoltaickéj elektrárne zo štrukturálnych fondov Europskej únie,ktorej nárok na uplatnenie bol plánovaný už na druhú polovicu roku 2014,avšak pre stále trvajúci legislatívny proces to stále nie je možné,je to viazane na prostriedky z EÚ a s tým spojené procesy.Predpoklad a želanie nás všetkých o dotaciach na inštaláciu fotovoltaickéj elektrárne”malého zdroja”je rok 2015.Výška jednorázovéj dotácie pre inštaláciu fotovoltaickéj elektrárne do 10 kWp by mala byť cca 1500 €.

Ďalšie pozitívum je,že ak ste si skôr chceli nechať nainštalovať fotovoltaickú elektráreň,tak to bolo možné len na budovách s pevnými základmi a súpisným číslom,teraz už to nie je podmienkou a môžte si nechať inštalovať fotovoltaickú elektrareň aj napríklad na prístrešok,alebo hospodarsku budovu.


FVE pre vlastnú spotrebu + prebytky do DS


V pripade zvolenia možnosti inštalacie fotovoltaickej elektrárne s výkonom do 10 kWp pre vlastnú spotrebu a predajom prebytku do regionalnej distribučnej siete,musi byť FVE umiestnená na steršnej konštrukcií,alebo obvodovom plašti budovy spojenej so zemou pevným základom.FVE vyrába primárne elektrickú energiu pre vašu spotrebu a ak je výroba väčšia ako spotreba,tak prebytky automaticky pretečú na predaj do RDS.V oboch pripadoch(vlastná spotreba,predaj prebytku)za vyrobenú elektrinu výrobca inkasuje doplatok(zelený bonus) - 0,054€/kWh a v prí predaji prebytku aj rozdiel medzi pevnou výkupnou cenou a doplatkom.Takže v prípade vlastnej spotreby elektrinu nenakupujeme zo siete od RDS, šetríme a na viac od prevádzkovatela distribučnej siete inkasujeme doplatok za výrobu elektriny čistým spôsobom z obnovitelných zdrojov(zelený bonus) + predávame prebytky do RDS.

Výška zeleného bonusu je stanovovaná na každý rok vyhláškou URSO.

Výkup je zákonom garantovaný po dobu 15 rokov od spustenia FVE do prevádzky.


Návratnosť invenstície


Návratnosť investície do fotovoltaiky je rozdielna a zavysí od zvoleného spôsobu prevádzkovania FTE.Zo skúseností vieme,že sa jedná zhruba o 8-9 rokov,počas ktorých sa vám vráti počiatočná investícia.Kedže zo zákona je výkup garantovaný po dobu 15 rokov,približne 7 rokov ste uz určite v zisku.

Nami dodávané fotovoltaické panely od nemeckého výrobcu HECKERT Solar majú záruku 11 rokov a garanciu výkonu aj po 25 rokoch minimalne 80%,takže máte do budúcnosti zaručený zisk aj po skončení garantovanej doby,sebestačnosť a dobrý pocit zo šetzrenia životného prostredia. V Taliansku,alebo v Nemecku sú známe FVE,ktoré sú funkčné už 40 rokov.

Referencie

od našich zákazníkov

Chcete vedieť viac?

Napíšte na yliosgb@yliosgb.sk prípadne volajte +421/ 944 684 494


Share