BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Fotovoltaika

Energia zo Slnka

Slnečná energia patrí je jeden z najčistejších a zároveň najvýdatnejších obnoviteľných zdrojov energie vôbec. Oproti tradičným zdrojom vyčerpateľných palív, akými sú napríklad ropa, zemný plyn alebo uhlie, je slnečné žiarenie dostupné všade. Ide o energiu, ktorá je nevyhnutná pre život takmer každého organizmu na Zemi.

Veľkou výhodou alternatívnych zdrojov energie je i fakt, že nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Slnečná energia, rovnako ako tá veterná, neprodukuje akékoľvek znečistenie či emisie a je dostupná úplne zdarma. Inštaláciou moderných fotovoltaických panelov získate zdroj elektrickej energie, ktorú môžete využiť napríklad na ohrev teplej vody či ohrev vody v bazéne, vykurovanie domu, svietenie či zabezpečenie chodu domácich spotrebičov.

 

Fotovoltaika - jej história a súčasnosť

Fotovoltaika je vedecký odbor zaoberajúci sa premenou slnečnej energie na elektrickú energiu pomocou solárnych panelov, slnečných kolektorov alebo fotovoltaických článkov. Fyzikálny proces, výsledkom ktorého je premena slnečného žiarenia na elektrickú energiu, nazývame fotovoltaický efekt.

Tento bol pozorovaný už v roku 1839. Za jeho objavom stojí francúzsky fyzik Alexander Edmond Becquerel. Od tohto momentu sa tento jav stal predmetom vedeckého bádania, výsledkom čoho bolo i vysvetlenie fotovoltaického efektu Albertom Einsteinom, ktorý za svoju prevratnú prácu získal v roku 1921 Nobelovu cenu za fyziku.

20. storočie bolo pre vývoj tejto nesmierne zaujímavej technológie naozaj dôležitým momentom. V roku 1954 sa americkej spoločnosti Bell Labs podarilo zostrojiť a predstaviť úplne prvý fotovoltaický článok, ktorý dokázal produkovať značné množstvo elektriny. Od tohto momentu našla slnečná energia svoje uplatnenie najmä vo vedeckých kruhoch. V praxi sa začali fotovoltaické články využívať na napájanie satelitov, o pár rokov neskôr po nich siahol aj letecký priemysel.

Veľký zlom nastal počas energetickej krízy v 70. rokoch minulého storočia, kedy sa pozornosť vedcov, politikov ale i bežných ľudí začala čoraz viac sústreďovať na riešenie otázky využívania obnoviteľných zdrojov energie. Napriek tomu, že vďaka úprave legislatívy v USA, Nemecku či Japonsku došlo k podporovaniu využívania energie zo Slnka, veľkou nevýhodou bola cena technológií, ktorá bola v tomto čase približne 30 násobne vyššia, než je teraz.

Technologický vývoj však výrazne pokročil a preto sa v súčasnosti môžeme tešiť nielen z výkonnejších, ale i cenovo dostupných riešení. Od roku 2011 sme dokonca zaznamenali prepad priemernej ceny kompletného fotovoltaického systému o približne 1/3.

 

Situácia na Slovensku

Napriek tomu, že využívanie solárnej energie vo svete prekvitá, na Slovensku sa stále nevyužíva v takej miere, akej by bolo možné. Len pre zaujímavosť dodávame, že pri bezoblačnom počasí dopadne na zemský povrch slnečné žiarenie s približným výkonom 1kW/m2. Ako isto uznáte aj vy, potenciál využitia tohto bezplatného zdroja je naozaj veľký.

Celková doba slnečného svitu bez oblačnosti sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí 1200 až 2000 hodín ročne. Ide samozrejme o premenlivý údaj, hodnotu ktorého ovplyvňujú najmä výskyty inverznej oblačnosti a hmly. Maximálne hodnoty slnečného žiarenia, dopadajúceho na územie našej krajiny, možno namerať v júli, minimum žiarenia na prelome decembra a januára.

Napriek tomu, že na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že solárne panely dokážu vyrábať elektrickú energiu iba v čase, keď svieti priame Slnko, nie je tomu tak. Dôvodom je fakt, že okrem priameho slnečného žiarenia existuje aj tzv. difúzne (tzn. rozptýlené, vznikajúce rozptylom priameho žiarenia na oblakoch) a odrazené žiarenia. V čase, kedy je zamračené, využíva váš systém práve tieto dva druhy slnečného žiarenia.

Čo sa týka umiestnenia fotovoltaických systémov, najvhodnejšou oblasťou je juh Slovenska. Rozdiel medzi oblasťami, na ktoré dopadá najviac a najmenej slnečného žiarenia, je však iba približne 18%, preto sa dajú solárne systémy rovnako dobre využívať aj v ostatných častiach krajiny.

 

Na nasledujúcej mape Slovenska môžete vidieť intenzitu žiarenia a potenciál využitia solárnej energie v jednotlivých oblastiach krajiny.

(zdroj: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/)

 

Dotácie na fotovoltaiku

Rozvoj využívania solárnej energie a zvýšenie dopytu po inštalácií solárnych panelov či slnečných kolektorov na Slovensku vnímame od roku 2009. Je to zapríčinené najmä faktom, že cena fotovoltaických panelov je z roka na rok nižšia. Technologický vývoj navyše zabezpečuje zvyšujúci sa výkon systémov.

Veľkým krokom vpred je aj fakt, že inštalovanie fotovoltaických systémov je už niekoľko rokov priamo podporované Európskou úniou. Na Slovensku možno získať dotácie v rámci projektu Zelená domácnostiam, ktorý zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. V rámci tohto národného projektu, ktorého zdroje pochádzajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia, je pre Slovensko vyčlenených do roku 2018 až 45mil. EUR.

Na získanie dotácie na solárne panely je nutné splniť niekoľko podmienok. Každá domácnosť, ktorá sa rozhodne požiadať o finančnú podporu, si bude musieť vybrať zariadenie zo zoznamu zariadení. Rovnakým princípom si zo zoznamu zhotoviteľov vyberie aj zhotoviteľa, ktorý domácnosti zabezpečí nielen dodávku vybraného zariadenia, ale aj jeho montáž. Spoločnosť YliosGB sa samozrejme v tomto zozname nachádza a preto je kvalita služieb, ktorú ponúkame, garantovaná.

Okrem týchto dvoch podmienok je nutné upozorniť aj na fakt, že podporené bude iba zakúpenie a inštalácia nasledujúcich zariadení:

  1. malé zariadenia na výrobu elektrickej energie (výkon do 10kW) - fotovoltaické panely a veterné turbíny
  2. zariadenia určené na výrobu tepla (pokrývajúce spotrebu energie rodinného či bytového domu) - slnečné kolektory, kotly na biomasu a  tepelné čerpadlá

Čo sa týka termínu čerpania finančných prostriedkov, dotácie na slnečné kolektory a fotovoltaické panely  možno v 1. kole projektu čerpať od 1.12.2015 do 30.3.2016 (resp. do vyčerpania alokovanej sumy - BA kraj 470 000 EUR, ostatné kraje 2 780 000 EUR). Následne bude vyhlásené 2. kolo projektu.


 

      Spoločnosť YliosGB ponúka komplexné služby - od vytvorenie projektovej dokumentácie, cez dodávku a inštaláciu solárnych panelov a slnečných kolektorov, až po zapojenie systému. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo pri dimenzovaní fotovoltaického systému. Kontaktujte nás ešte dnes!

Slnečné žiarenie: priame (1), difúzne (2) a odrazené (3) (zdroj:www.siea.sk)

Slnečné žiarenie: priame (1), difúzne (2) a odrazené (3) (zdroj:www.siea.sk)

Chcete vedieť viac?

Napíšte na yliosgb@yliosgb.sk prípadne volajte +421/ 944 684 494


Share