BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie nebolo nikdy tak jednoduché ako v súčasnej dobe. A to najmä vďaka tomu, že technológia výroby slnečných kolektorov či fotovoltaických panelov pokročila neuveriteľne dopredu. Spoločnosť YliosGB, pracujúca výhradne s tými najkvalitnejšími certifikovanými modulmi od spol. HECKERT SOLAR, Vám pomôže vybrať si najvhodnejšie riešenie pre domácnosť.
 
Či už chcete energiu Slnka využívať pre solárny ohrev vody alebo plánujete vyrábať elektrickú energiu, Neváhajte nás kontaktovať ešte dnes. Poradíme Vám, informujeme Vás o možnosti získania dotácie pre využívanie OZE a dielo zrealizujeme na kľúč. Od projektovej dokumentácie, cez dodávku tovarov, inštaláciu panelov či kolektorov, až po vypracovanie revíznych správ a skúšok pred spustením systému do prevádzky. Cena fotovoltaiky sa odvíja od individuálnych požiadaviek klienta na výkon zariadenia ale i od ďalších parametrov (členitosť a sklon strechy, orientácia domu a pod.), YliosGB Vám preto vypracuje podrobnú cenovú ponuku na realizáciu celého diela.
 
Ak Vás zaujala možnosť výroby elektrickej energie pre vlastné potreby, riešenie pre Vašu domácnosť či rekreačné zariadenie si môžete vybrať z viacerých možností. Fotovoltaické systémy slnečných elektrární majú rozdelenie do niekoľkých kategórií. Najčastejšie používané rozdelenie je podľa pripojenia do distribučnej siete.
 
 

Fotovoltaický systém šetrí nielen peniaze ale i prírodu

O výhodách využívania slnečnej energie sa toho popísalo viac než dosť. Podľa nášho názoru snáď najlepším argumentom v debate prečo začať využívať alternatívne zdroje energie je fakt, že vďaka nim dokáže domácnosť ušetriť. Energia zo Slnka je dostupná pre každého zadarmo. Je nevyčerpateľná a ekologická, neprodukuje dokonca žiadne emisie. Pre jej využívanie nepotrebujete žiadne dodatočné palivá.

Vďaka dlhej životnosti solárnych panelov (25 až 30 rokov) si môžete byť istý, že investícia Vašej domácnosti sa Vám vráti do 10. rokov. To v praxi znamená, že nasledujúcich 15 až 20 rokov budete už len ziskový.

Aby sme však nehovorili iba v superlatívach je nutné podotknúť, že slnečná energia má aj svoje mínusy. Asi vás nemusíme presviedčať o tom, že v nočných hodinách z jej sily nevyťažíte vôbec nič. Intenzita žiarenia navyše kolíše aj v závislosti od ročných období, preto sa na solárnu energiu nikdy nebudeme môcť pozerať ako na zdroj, vďaka ktorému získate 100% nezávislosť od konvenčnej distribučnej siete.

 

Samostatné fotovoltaické systémy - off-grid

Samostatné fotovoltaické systémy (častokrát sa môžete stretnúť aj s pomenovaním ostrovné systémy) majú rôzne využitie najmä na miestach, kde je vzdialenosť na pripojenie do distribučnej siete veľmi vysoká, ale i všade tam, kde je pripojenie do siete nemožné alebo príliš finančne náročné.
 
V praxi ide o fotovoltaiku na chaty, záhradné alebo viničné domčeky, chatky v horách, karavany či domčeky pri vode. Medzi pozitíva tohto riešenia patrí ich flexibilita na premiestnenie a nezávislosť na pripojení do elektrickej siete. Solárne systémy na výrobu elektriny sú palivovo nezávislé a sebestačné zostavy, ktoré Vám pomôžu vyriešiť Váš problém s nedostatkom prúdu prakticky kdekoľvek.
 
Množstvo ľudí na tvorbu elektriny aktuálne využíva elektrocentrálu, ktorá produkuje nesmierny hluk, smrad, je ju nutné pravidelne dopĺňať palivom a častokrát pred doplnením odstaviť kvôli vychladnutiu. Pri využívaní solárnych panelov tieto povinnosti odpadajú. Výhodné je to, že ich nemusíte zapínať a pri odchode vypínať alebo fakt, že pri činnosti neprodukujú hluk, ktorý by mohol obťažovať Vás alebo Vašich susedov. Zabudnite akýkoľvek na smog a emisie. Investícia sa Vám postupne vráti aj na ušetrených nákladoch na palivo.

Off-grid systémy fungujú na princípe výroby elektrickej energie v uzavretom okruhu. Základné delenie samostatných fotovoltaický systémov je nasledovné:
 
- systémy s priamym napojením - priame napojenie spotrebiča a fotovoltaického panela, bez akumulátora na uskladnenie elektrickej energie. Je vhodný pre takých klientov, ktorí potrebujú využívať elektrickú energiu iba v čase, keď je intenzita slnečného žiarenia dostatočná.

- systémy s akumulátorom - sú využiteľné aj vtedy, keď nie je slnečný svit, jediný zdroj solárnej energie, dostatočný. Ak však využívate objekt aj v takom čase, energiu získavate z vopred dobitej batérie. Ostrovný systém s akumulátorom možno využiť napríklad aj na nočné osvetlenie prázdneho objektu ako účinnú prevenciu pred kriminalitou.
 
- hybridné systémy - sú určené pre objekty, ktoré potrebujú celoročný prísun elektrickej energie. V zimných mesiacoch ale i v noci je tvorba solárnej energie značne znížená, preto sa v takomto čase využíva ďalší nainštalovaný doplnkový zdroj energie. Doplnkový zdroj zabezpečí produkciu elektriny v období kedy ju fotovoltaický systém nedokáže zabezpečiť. Takýmto zdrojom najčastejšie býva veterná turbína alebo elektrocentrála.
 
 
Z konštrukčného hľadiska sa off-grid systémy skladajú z týchto komponentov:
- fotovoltaické panely
- akumulátor
- regulátor nabíjania akumulátora
- striedač (menič, invertor)
- kabeláž
 
Spoločnosť YliosGB Vám samozrejme pomôže s nadimenzovaním vhodného samostatného fotovoltaického systému, ktorý bude pokrývať potreby Vašej domácnosti či rekreačného domčeka. Pre určenie veľkosti zariadenia a výkonu jeho komponentov je nutné poznať aspoň približnú spotrebu elektriny domácnosti či zariadenia, v ktorom sa bude systém inštalovať. Pomôže i to, ak nás informujete o počte a charaktere spotrebičov, ktoré plánujete systémom napájať. K samostatným ostrovným fotovoltaickým systémom je možné napojiť spotrebiče napájané jednosmerným prúdom 12 až 24 V alebo pomocou meniča sieťové spotrebiče 230 V/ 50 Hz.
 
Množstvo našich zákazníkov si volí práve solárny systém, súčasťou ktorého je aj akumulátor - veľkokapacitná batéria, potrebná na na uskladnenie vyrobeného elektrického prúdu, určeného na neskoršie využitie pre domácnosť či priemyselné systémy. V tomto prípade sa musí klient rozhodnúť, či chce nový systém využívať celoročne alebo iba obmedzený počet týždňov v roku. Práve od tohto údaju sa odvíja kapacita inštalovaného akumulátora.
 
Ak však v priebehu využívania off-grid fotovoltaického systému zistíte, že Vám kapacitne nestačí, nie je problém ho rozšíriť a doplniť. Kontaktujte nás a my Vám pomôžeme aj v tomto prípade.
 
Fotovoltaický systém nainštalovaný na Téryho chate.

Fotovoltaický systém nainštalovaný na Téryho chate.

 

Fotovoltaické systémy pripojené k sieti - on-grid

Ak ste sa slnečnú energiu rozhodli využívať na mieste kde už máte zrealizovanú elektrickú prípojku, zaujímavým riešením je tzv. on-grid systém. Špecifikom fotovoltaických systémov on-grid je totiž ich priame pripojenie na konvenčnú distribučnú sieť elektrickej energie.
 
Ich primárnou funkciou je, podobne ako v prípade off-grid, generovanie vlastnej "zelenej" elektriny. Fungujú na automatickom princípe riadenom elektronikou, kedy je jednosmerný prúd meničom premieňaný na striedavý prúd. Ten je následne využívaný nielen pre potreby napájania spotrebičov v  domácnosti, chatke či rekreačnom domčeku, ale vďaka napojeniu na verejnú sieť sú prebytky vyrobenej energie, ktoré už domácnosť nevie využiť, do tejto siete distribuované.

Najväčším pozitívom, vyplývajúcim z tohto riešenia, je zníženie nákladov za využívanie elektriny. Inštalovaním fotovoltaických panelov a ďalších súčastí systému je domácnosť schopná pravidelne vyrábať elektrickú energiu, ktorá primárne pokryje vlastnú potrebu energie na prevádzku spotrebičov. V nočných hodinách alebo počas obdobia kedy je produkcia on-grid systému obmedzená klient využíva elektrinu zo siete.
 
Schéma napojenia on-grid systému pre rodinný dom.

Schéma napojenia on-grid systému pre rodinný dom.

 

Štátna dotácia na fotovoltaiku

Výroba elektrickej energie zo Slnka môže priniesť úsporu Vašej domácnosti dvomi spôsobmi. Jednou cestou je fakt, že od roku 2015 je na Slovensku možné získať dotáciu na realizáciu Vášho budúceho solárneho systému. Usporiť sa však dá aj iným spôsobom. Prebytky elektriny, ktorú fotovoltaické panely vyrobia, môžete predať distribučnej sieti.

 

Dotácia v rámci projektu Zelená domácnostiam

Pred samotnou realizáciou fotovoltaického systému sa teda budete musieť rozhodnúť, či plánujete na realizáciu žiadať dotáciu z národného projektu Zelená domácnostiam, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Keďže cieľom tohto projektu je podporiť inštalovanie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (do 10 kW), ktoré pokryjú potrebu elektrickej energie konkrétnej domácnosti, akékoľvek prebytky elektriny sa do konvenčnej siete dostanú zadarmo. Nadimenzovať solárny systém, ktorý bude mať väčší výkon než je potreba energie vo Vaše domácnosti, preto nemá v tomto prípade zmysel.

Ak plánujete využiť zdroje z dotácie z projektu Zelená domácnostiam, odporúčame Vám nadimenzovať taký systém, ktorý bude pokrývať približne polovicu spotreby elektrickej energie Vašej domácnosti za minulý rok. Takýmto princípom získate relevantný výpočet, podľa ktorého namontujeme skutočne potrebný počet solárnych panelov. Prebytky elektriny sú vďaka tejto metóde pomerne nízke a vy sa nebudete musieť trápiť nad tým, že distribučnej spoločnosti posielate energiu zadarmo.

 

Predaj prebytkov – zelený bonus

V prípade, že na realizáciu fotovoltaického systému nežiadate dotáciu z vyššie spomínaného programu, môžete vyrobenú elektrinu predávať do distribučnej siete. V tejto téme je ale dôležité rozlišovať 2 pojmy:

- o tzv. priamom predaji hovoríme vtedy, ak klient plánuje prevádzkovať solárny systém iba za účelom predaja 100% množstva vyrobenej energie. Cena za predaj je v tomto prípade stanovená pevne na 0,11911 EUR/kWh a je fixovaná na 15 rokov (+ každoročné zvýšenie o max 4% v závislosti od tzv. „indexu priemyselnej inflácie“). V praxi to znamená, že z vyrobenej energie nemôžete použiť na vlastné zásobovanie absolútne nič.

- predaj prebytkov (tzv. zelený bonus) sa využíva vtedy ak Váš fotovoltaický systém vyrába viac elektrickej energie než práve potrebujete na prevádzku svojich spotrebičov. Ide o veľmi výhodný model, ktorý Vám na jednej strane umožní zvýšiť nezávislosť na odbere energie zo siete, na druhej strane Vám zároveň pomôže vyťažiť z Vášho solárneho systému ešte ďalšie finančné prostriedky. Za výrobu elektriny totiž dostanete zelený bonus + za predaj prebytkov tzv. doplatok na straty. Výšku zeleného bonusu určuje každoročne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Chcete vedieť viac?

Napíšte na yliosgb@yliosgb.sk prípadne volajte +421/ 944 684 494


Share