BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Domáca veterná elektráreň

 

Obnoviteľné zdroje energie pre domácnosť

Inštalovanie malej veternej turbíny je skvelou odpoveďou na otázku “ako získať energiu z obnoviteľných zdrojov v domácich podmienkach?” Spoločnosť YliosGB Vám s realizáciou domácej veternej elektrárne rada pomôže. Pomôžeme Vám zistiť, či je sila vetra v oblasti, v ktorej žijete, dostatočne intenzívna a poradíme aký výkon je pre Vašu domácnosť potrebný. Bežná spotreba domácnosti sa podľa portálu www.setri.sk pohybuje v rozmedzí 2 až kW.

Veterná turbína pre domácnosť je schopná fungovať pri minimálnej rýchlosti vetra 3 m/s. Môžete ju využiť ako doplnkový zdroj na produkciu elektrickej energie, ktorý využijete napríklad aj tam, kde sa nemožno pripojiť ku konvenčnej rozvodnej siete (záhradné a viničné domčeky, karavany či chaty). Domáce elektrárne Vám pomôžu vyrobiť energiu na svietenie, chod spotrebičov či čerpanie vody na polievanie.

 

Malá veterná elektráreň

Výška veternej turbíny sa pohybuje na úrovni okolo 10 m, pri jej dimenzovaní samozrejme treba brať do úvahy i to, či sa v okolí Vášho domu nachádza nejaká vysoká prekážka, ktorá by bránila fúkaniu vetra v požadovaný smer. Zámer výstavby môžu skomplikovať aj susedia, preto ich s ním oboznámte. Domáca veterná elektráreň by podľa platnej legislatívy nemala v nočných hodinách v obytnej zóne presahovať hlučnosť 45 dB, nakoľko však turbíny s výkonom do 5 kW túto hranicu nepresahujú, susedov by nadmerná hlučnosť nemala obťažovať.

V niektorých prípadoch môže byť samozrejme obtiažne určiť, či je smer vetra a jeho intenzita dostatočná. Na vyriešenie tohto problémy sa používa napríklad veterná ružica - grafické zobrazenie smeru vetra v určitej oblasti. S meraním rýchlosti vetra vedia pomôcť domáce veterné stanice prípadne stupnica vetra. Beaufortova stupnica sily vetra vychádza najmä z vlnenia vodnej hladiny. Prezrieť si ju môžete v závere nášho príspevku.

 

Využitie elektrickej energie z domácej elektrárne

Snáď najdôležitejším rozhodnutím, ktoré by si klient mal dopredu premyslieť, je to, či sa po výstavbe veternej turbíny pre domácnosť plánuje pripojiť do distribučnej siete a elektrickú energiu predávať.

Ak s takýmto zámerom nerátate a energiu, ktorú Vám veterné vrtule vyrobia, chcete využívať čisto na fungovanie domácnosti, zvolili ste si jednoduchšiu cestu. Energia sa cez regulátor dostáva priamo do batérií a vy ju tak môžete využiť na svietenie či kúrenie. Jej využitie samozrejme závisí iba na Vašej šikovnosti. Vďaka ostrovnému systému off-grid získate zelenú energiu a životné prostredie nezaťažíte žiadnymi emisiami.

Oveľa náročnejšou cestou je zvoliť si možnosť pripojenia malej veternej elektrárne do konvenčnej siete. Potrebujete na to splniť zákonom dané technické podmienky, ale aj získať súhlas od prevádzkovateľa verejnej distribučnej siete. Na vyjadrenie predkladáte projekt a realizácia Vašej domácej elektrárne sa stane predmetom kontroly pri spustení do prevádzky. Z technického hľadiska je nevyhnutné zapojenie meniča (on-grid systém), ktorý umožní, že Vami vyrobená energia bude distribuovaná do siete a bude spĺňať všetky jej podmienky.

Cena výkupu elektrickej energie je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie). Aktuálne hovoríme o cene 79,29 EUR/MWh (platí pre domáce elektrárne, ktoré boli uvedené do prevádzky v období po 1.1.2012). Táto cena je garantovaná na 15 rokov, preto sa nemusíte obávať častých zmien. Okrem toho automaticky získavate aj bonus v hodnote 0,02 EUR za každú kWh energie, ktorú sami spotrebujete.  

 

Cena veternej elektrárne

Cena realizácie domácej veternej elektrárne sa odvíja od požiadaviek zákazníka na jej výkon a zároveň od ďalších špecifických podmienok. Cenovú ponuku Vám preto vypracujeme na mieru. Rovnako Vám pomôžete vyčísliť návratnosť Vašej investície.

 

Dotácie na stavbu veternej elektrárne

Nakoľko sa Slovensko zaviazalo do roku 2020 výrazne zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov, v najbližších rokoch bude realizácia domácich malých veterných elektrární finančne podporovaná v rámci národného projektu Zelená domácnostiam. Pôjde o prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podľa dostupných informácií sa na Slovensku do roku 2018 na tento účel vyčlení podpora vo výške až 45 mil. EUR. Energetické poradenstvo bude poskytované gestorom, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Podmienky podpory ďalej stanovujú maximálnu možnú výšku podpory pre jednu domácnosť nasledovne:

a, 1 500 €/kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny

b, 1 500 € a 1 000 €/kW inštalovaného výkonu  pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW. Maximálna výška podpory je 3 000 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín. Kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 3,5 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia (stanovuje sa pri testovacích podmienkach pre malé veterné elektrárne pri rýchlosti vetra 11 m/s), maximálne však 8,75 kWh na inštaláciu.

Realizáciu domácej veternej elektrárne s podporou štátu môžu zabezpečovať iba vybraní zhotovitelia. Spoločnosť YliosGB samozrejme na zozname zhotoviteľov figuruje, preto si môžete byť 100% istí kvalitou našich služieb. Poradíme Vám aj v tom prípade, že si pri dimenzovaní vášho nového systému nebudete vedieť dať rady. Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes a my Vám radi pomôžeme aj pri vybavovaní dotácie.

 

Podporu môžu záujemcovia využiť na nasledovné výdavky:

- veterná turbína a stožiar s príslušenstvom

- riadiaca jednotka

- regulátor a náhradná záťaž

- striedač (príp. mikromenič)

- zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy

- akumulátor elektriny (alebo zásobníkový ohrievač vody)

- skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

- montážny a elektroinštalačný materiál

- montážne práce


 

Beaufortova stupnica sily vetra

StupeňStredná rýchlosť vetra v km/hPomenovanieÚkazy na moriÚkazy na pevnine
00bezvetriedym stúpa kolmo nahordym stúpa kolmo nahor
13vánokslabý pohyb dymu a lístia, veterná koruhva sa nehýbeslabý pohyb dymu a lístia, veterná koruhva sa nehýbe
29slabý vietoršelest lístia, veterná koruhva sa hýbe, vietor citeľný na tvárišelest lístia, veterná koruhva sa hýbe, vietor citeľný na tvári
316mierny vietorvietor rozvíja menšie zástavy, pohyb vetvičiekvietor rozvíja menšie zástavy, pohyb vetvičiek
424dosť čerstvý vietorvietor zdvíha prach a kúsky papiera, pohybuje slabšími konármivietor zdvíha prach a kúsky papiera, pohybuje slabšími konármi
534čerstvý vietorlistnaté kry sa začínajú hýbať, na stojatých vodách sa tvoria menšie vlnky so spenenými hrebeňmilistnaté kry sa začínajú hýbať, na stojatých vodách sa tvoria menšie vlnky so spenenými hrebeňmi
644silný vietorvietor pohybuje silnejšími konármi, telegrafné drôty svištia, používanie dáždnika je obťažnévietor pohybuje silnejšími konármi, telegrafné drôty svištia, používanie dáždnika je obťažné
756prudký vietorveľké vzduté vlny, vietor odfukuje z vĺn penu a kvapkyvietor pohybuje celými stromami, chôdza proti vetru je náročná
868búrlivý vietorvysoké vlny, vietor strháva hrebene vĺn, pena striekalámu sa konáre, chôdza proti vetru je normálne nemožná
981víchricavysoké vlny, hustá pena, vrcholky niektorých vĺn sa stáčajúvietor spôsobuje menšie škody na stavbách, strháva komíny a škridly, zo stromov sa odlamujú hrubšie konáre
1095silná víchricaveľmi vysoké vlny, hustá pena, vrcholky vĺn sa stáčajúvyvracia celé stromy, spôsobuje väčšie škody na stavbách
11110mohutná víchricaextrémne vysoké spenené vlny, pena odletuje v smere vetramnoho stromov je vyvrátených alebo zlomených, spôsobuje rozsiahle materiálne škody
12125orkánextrémne vysoké vlny, hustá pena všade v ovzdušíničivé účinky
zdroj: www. sk.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnica_sily_vetra

Chcete vedieť viac?

Napíšte na yliosgb@yliosgb.sk prípadne volajte +421/ 944 684 494


Share